ENGIE POST léto 2017

Vážení obchodní partneři,

máme za sebou již téměř polovinu roku 2017 a velmi mě těší, že odezva od Vás, našich zákazníků a partnerů, naznačuje pro domácí průmysl a celou českou ekonomiku ještě úspěšnější rok, než byl rok 2016.

I z  pohledu dodavatele energetických komodit můžeme potvrdit dobrou kondici a vysokou výkonnost většiny našich zákazníků, byť samozřejmě snižování energetické náročnosti nese své ovoce a vyšší výroba se odráží ve zvýšené poptávce po energiích pouze v malé míře. I přesto ale v posledním roce registrujeme mírný nárůst spotřeb elektřiny a zemního plynu, což je v posledních pěti letech poměrně unikátní jev. Naopak všichni jistě oceníte, že zvýšená poptávka nemá dramatický vliv na ceny a od konce zimy vidíme spíše mírný pokles a stabilitu cen elektřiny i zemního plynu. Dobrou zprávou jistě je, že ani ve střednědobém pohledu by nemělo docházet k růstu cen, trhy dnes naopak naznačují spíše mírný pokles v horizontu následujících 3 – 5 let.

Do budoucna bude velkou výzvou odpověď nejen energetických skupin, ale také průmyslových společností na klimatické změny a s nimi související závazky, ke kterým většina států přistoupila po konferenci COP21 konané v prosinci roku 2015 v Paříži. Stranou nemůže a nechce stát ani Skupina ENGIE, jednak samozřejmě jako významný producent energií, ale také jako jeden z hlavních iniciátorů programu „Energy Transition“ (energetická transformace). I proto se aktuální číslo ENGIE newsletteru věnuje několika oblastem z tohoto programu, jako je využití zkapalněného plynu nebo RE 100. 

Fakt, že mnoho našich zákazníků působí v mnoha evropských zemích stejně jako ENGIE, nám umožňuje nabídnout stejná řešení bez ohledu na to, kde se konkrétní místo nachází. Klíčovou roli pro úspěšnou transformaci bude hrát spolupráce mezi jednotlivými společnostmi Skupiny, a to jak na lokální, tak i na mezinárodní bázi, kdy můžeme čerpat ze zkušeností a znalostí kolegů v jiných zemích.  Z tohoto pohledu musím velmi ocenit velice dobrou komunikaci mezi našimi třemi společnostmi Skupiny ENGIE v České republice, ať už se jedná o formální schůzky či neformální výměny informací.

„V této souvislosti je nutno dodat, že informací k výměně je ve Skupině opravdu dost. Snaha Tractebelu být v čele rozvoje nových zdrojů energií pro dopravu a průmysl, využívání obnovitelných zdrojů, decentralizace energetiky a pokračující digitalizace vytváří obrovské množství inovativních řešení, nových nápadů a tím i příležitostí pro každého člena Skupiny ENGIE. Informací je někdy tolik, že je problém se v nich zorientovat a efektivně s nimi pracovat. Společné hledání možností jejich využití je tak jedním z nejlepších způsobů, jak z této bohaté nabídky myšlenek a vyzkoušených technologií vytěžit maximum. „ Ing. Pavel Urbánek, generální ředitel Tractebel Engineering a.s..

 „V minulém roce poprvé proběhla společná zákaznická akce pro všechny entity ENGIE v České republice, která byla úspěšným startem ještě užší spolupráce mezi našimi společnostmi. Naše blízké operativní propojení znamená pro naše zákazníky možnost inovativních řešení od koncepce, přes výstavbu až po dodávky komodit. Zároveň naše různé kompetence a zkušenosti nám dávají možnost pohledu na změny v energetice ze spousty doplňujících se úhlů.“ Jan Karsten, generální ředitel ENGIE Services a.s..

Za několik dnů začínají letní prázdniny, závěrem mi tedy dovolte, abych vám popřál příjemně strávenou dovolenou plnou nových zážitků, ale i odpočinku.

Ing. Tomáš Blažejovský, ředitel ENGIE Energy Management CZ

Dokončení rekonstrukce TR 110/22 kV Třeboradice

ENGIE Services po 4 letech intenzivní výstavby slavnostně předala investorovi PREdistribuce a.s. kompletně zrekonstruovanou rozvodnu TR 110/22 kV Třeboradice. Čtěte více >> 

Zkapalněný zemní plyn jako palivo budoucnosti

V současné době jsme svědky nástupu nových druhů a zdrojů energií používaných v dopravě. Zdá se, že nadvláda benzínu a nafty, tedy paliv vyrobených z ropy se pomalu chýlí ke konci.  Čtěte více >> 

Nové trendy v oblasti snižování uhlíkové stopy

ENGIE má díky své globální přítomnosti a širokému portfoliu svých produktů unikátní příležitost hrát roli architekta v podpoře průmyslových zákazníků na cestě energetické transformace s cílem nulových emisí. Čtěte více >> 

Prodloužení technické správy České národní banky

Společnosti ENGIE se v letošním roce opět podařilo uspět ve výběrovém řízení České národní banky a v červenci uplyne již 11 let od zahájení provozu prací ENGIE na této servisní zakázce. Čtěte více >> 

BIM Informační Model Budovy

BIM je moderní inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Čtěte více >>

Naše účast na Innovation Trophies 2017

Kolegové z oddělení Revize a měření divize Energetická infrastruktura se zúčastnili iniciativy Skupiny ENGIE Innovation Trophies 2017, kde přihlásili inovativní projekt LED svítidlo s pasivním chlazením i pro extrémní prostředí interiéru a exteriéru. Čtěte více >>