Skupina ENGIE členem Vodíkové rady

Třináct předních společností z oblasti energetiky, dopravy a průmyslu včetně Skupiny ENGIE založilo iniciativu, která představuje společnou vizi a dlouhodobý záměr propagace vodíku jako prostředku energetické transformace.

Vodíková rada je první globální iniciativou svého druhu, jejímž cílem je prosadit vodík mezi klíčová řešení  energetické transformace. Vodík je všestranný nositel energie se zajímavými vlastnostmi. Jako čisté palivo nebo zdroj energie neuvolňuje v místě použití žádný CO2 a může hrát důležitou roli v přechodu na čistý nízkouhlíkový energetický systém. Vodíkové technologie a produkty v posledních letech zažily zásadní rozvoj a nyní se dostávají na trh. Rada bude spolupracovat a dávat doporučení ke splnění těchto cílů celé řadě klíčových zainteresovaných stran, například zákonodárcům, podnikatelům v oblasti vodíku, mezinárodním agenturám a občanům.

Členové Vodíkové rady při ustavení potvrdili svoji ochotu dále zvyšovat již tak značné investice do vývoje a komercionalizace vodíku a palivových článků. Celková hodnota těchto investic se dnes odhaduje na 1,4 miliardy eur ročně.

Vodíkovou radu v současné době tvoří 13 generálních ředitelů a členů správních rad z různých průmyslových a energetických společností. Tyto společnosti se zavázaly přispět k naplnění smělého plánu: snížení teploty o 2 stupně Celsia, které bylo dohodnuto v rámci pařížské smlouvy z roku 2015. Mezi současné členy rady patří následující mezinárodní společnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total a Toyota.

 "Skupina ENGIE je přesvědčena, že vodík má významnou roli
jako prostředek k nasazení více udržitelných a decentralizovaných energetických řešení.
Výroba zeleného vodíku pomocí elektrolýzy a jeho uložení pro pozdější použití
jsou zajímavou možností pro doplnění přerušovaných dodávek energie z obnovitelných zdrojů.
Tento zdroj energie má mnoho výhod: nevypouští CO2,
ale má schopnost být použit v mnoha odvětvích jako je průmysl, doprava, energetika.
Založení Vodíkové rady je důkazem našeho společného přesvědčení,
že tento nový energetický zdroj je pro budoucí vývoj klíčový."
Isabelle Kocher, generální ředitelka Skupiny ENGIE.

Ve zprávě s názvem „Jak vodík podporuje energetickou transformaci “, kterou vydala vodíková rada, jsou uvedeny podrobnosti o budoucích možnostech vodíku. Kromě vize rady a hlavních opatření tato zpráva považuje za klíčové, aby zákonodárci zaváděli, plně uvolnili a podpořili přínos vodíku k energetické transformaci.

Součástí korporátní odpovědnosti globálních společností z předních energetických a průmyslových odvětví je poskytovat řešení pro řízení energetické transformace a směřovat k nízkouhlíkové a energeticky udržitelné ekonomice. Tento nelehký úkol lze splnit pouze společnými silami. Společný roční obrat členů vodíkové rady představuje 1,07 biliónu eur. Zaměstnávají celkem 1,72 miliónu osob na celém světě.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >