Skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů

Energie z obnovitelných zdrojů nabízí mnoho výhod. Nicméně, její nepravidelná dostupnost komplikuje proces vyrovnávání nabídky s poptávkou. Power-to-Gas nabízí do budoucna skutečné řešení pro systémové skladování vyrobené energie.

Princip Power-to-Gas je založen na ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů tím, že ji přemění na vodík nebo metan - syntézní plyn. Stávající plynovodní sítě zemního plynu mohou transportovat i výsledný vodík a metan, což usnadňuje skladování a přepravu těchto plynů, které pak mohou být smíchány se zemním plynem. Princip "Power-to-Gas" je v ENGIE využíván v různých oblastech energie a služeb:

  • výroba energie z obnovitelných zdrojů
  • hospodaření s energií
  • energetické služby
  • doprava
  • obchodování se zemním plynem

Tento projekt na podporu zelené elektřiny
bude prostřednictvím výroby vodíku
zvyšovat flexibilitu systému dodávek
energie z obnovitelných zdrojů
a tím i navyšovat podíl zelené
energie na celkové spotřebě.

 

V současné době je vodík používán hlavně v průmyslové oblasti, ale není pochyb o tom, že za posledních 10 let se evropská a zvláště německá snaha rychle vyvinula do bodu, kde se vodík stává realistickou odpovědí na výzvy, které představují změny klimatu a dodávky energie.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >