Energetické audity v praxi

Rok uplynul od zavedení Novely zákona o hospodaření energií a my jsme se naší energetické specialistky zeptali, jak probíhají energetické audity v praxi. 

Každý energetický audit se skládá z části popisné, hodnotící a návrhové. Popisná část mapuje aktuální stav daného podniku, jeho technologické prvky, obálku budovy a aktuální systém řízení hospodaření s energií. V části hodnotící auditor zhodnotí všechny prvky popisované v části popisné a to s ohledem na současnou platnou legislativu, která se k danému zařízení vztahuje. Např. kotle mají danou minimální účinnost užití energie vyhláškou 441/2012 Sb., zdroje chladu, ventilátory, zpětné získávání tepla mají své limitní parametry uvedené ve vyhlášce 78/2013 Sb., obálka budovy je hodnocena na základě vyhlášky 78/2013 Sb. atd.

Z výše uvedeného popisu a hodnocení vyplynou největší spotřebiče energie v daném objektu, ale i případné rezervy ve spotřebě energie. Pro tato slabá místa se pak v části návrhové navrhují nové technologie, které mohou být pro provoz v objektu přínosné a dokážou si na sebe vydělat za dobu životnosti svého provozu. Z těchto jednotlivých opatření se nakonec stanoví nejvýhodnější varianta, která je za období 20 let schopna přinést nejvyšší úspory finanční, ale i energetické.

Tato nejvýhodnější varianta se pak stane doporučením energetického specialisty, který předloží návrh zadavateli energetického auditu. Ten posoudí, zda pro něj může být návrh natolik přínosný, že ho také zrealizuje.  Implementace navržených doporučení není povinná, nicméně opatření s návratností do 5 let bývají implementována ve většině případů – ta spatřují společnosti jako přínosná a výhodná. Opatření dlouhodobého charakteru implementují společnosti a instituce většinou v kombinaci s čerpáním dotací, díky nimž se doba návratnosti zkracuje.

Opatření se obecně vyplatí implementovat u zařízení a technologií, které jsou používány intenzivně – příkladem může být nepřetržitý osvětlený provoz, ve kterém určitě stojí za zvážení investice do energeticky efektivních svítidel v kombinaci např. se zateplením střechy nebo investicí do kotelny.

Nedílnou součástí energetického auditu jsou opatření beznákladová, na která auditor upozorní a která mohou přinést okamžité úspory. Skladové prostory není potřeba vytápět na 24° C, pro skladovací komfort určitě stačí 18°. Při chlazení prostor je potřeba zavírat dveře, vždyť dveře od lednice také nenecháváme otevřená. I taková maličkost jako vypnutí PC a monitoru při odchodu z kanceláře může u administrativní budovy s 200 pracovníky znamenat tisícové úspory za rok.

V době, kdy novela energetického zákona vstoupila v platnost, byla povinnost energetických auditů vnímána spíše negativně. Po roční zkušenosti můžeme konstatovat, že 90 % našich zákazníků bylo po závěru auditu přesvědčeno, že některá opatření budou určitě implementovat. V auditech tudíž téměř všichni viděli nejen zákonnou povinnost, ale i dodatečnou přidanou hodnotu.  Pro úspěšnou realizaci projektu je samozřejmě klíčový osobní přístup auditora, důležité je audit a jeho závěry rozumně vysvětlit, jeho pochopení a přijetí totiž zvyšuje pravděpodobnost implementace opatření a tím i dosažení úspor. 

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >