Zelená města

Představy o chytrých městech budoucnosti už nejsou pouhými obrázky lidské fantazie, nýbrž realizovatelnou skutečností. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí, efektivní infrastruktura, vstřícný přístup k občanům města – to jsou zásadní atributy pro ideální vztah mezi městem plným spokojených obyvatel a matkou přírodou. Města, která kompletně nebo alespoň částečně tento vztah naplňují, se pyšní přívlastkem „zelená“. Jejich posláním je podpoření trvale udržitelného rozvoje, který je postaven nejen na environmentálním, ale také sociálním a ekonomickém pilíři.

Dle „zeleného“ pseudonymu by se mohlo zdát, že tato města budou založena pouze na důsledných ekologických principech, ale velmi důležitým bodem je i zajištění pohodlného a plnohodnotného života místním obyvatelům. Zelená města nejenže ušetří nezanedbatelné výdaje za energie, ale také poskytnou ideální prostředí pro život díky své specifické infrastruktuře. Ta je přizpůsobena efektivnímu využití času i peněz a nezapomíná na lepší zázemí pro socializaci.

Aktuálnosti tématu nasvědčuje rapidně rostoucí míra urbanizace. V roce 1975 byla na světě pouze tři města mající přes 10 milionů obyvatel. V roce 2011 jich bylo již o 20 více a dle posledního výzkumu francouzské společnosti ENGIE se počet těchto měst v příštích deseti letech téměř zdvojnásobí. Do roku 2030 tak bude zhruba 60 % populace žít ve městech. Je tedy na čase začít přemýšlet nad tím, jak by měla města pokračovat ve svém vývoji a kam by měly směřovat investice pro jejich ideální rozvoj.

Modelovým městem budoucnosti bude po svém dokončení Kingdom City v Saudské Arábii. Výstavba zcela nového města „na klíč“ o rozloze 5,3 km2 se bude vyznačovat dokonalým využitím dosud získaných nejmodernějších ekologicko-energetických poznatků. Spojení inovativního řešení energetických i klimatizačních distribučních sítí do obytných i komerčních budov, efektivní městské mobility založené na ekologické šetrnosti a časové úspornosti, chytrého systému snižujícího náklady na distribuci pitné vody i čištění vody odpadní je předpokladem výjimečnosti tohoto projektu. Ta bude dovršena světovým unikátem – budovou Kingdom Tower, která se díky své výšce 1 001 metrů stane nejvyšší budovou světa.

 Mezi tradiční metropole, které zvolily výhodnou ekonomicko-environmentální cestu, ať už z části nebo komplexně, patří například francouzské Bordeaux. Společnosti ENGIE se podařilo pro eko-čtvrť Ginko vytvořit unikátní síť vytápění poháněnou pouze biomasou z lokálních zdrojů tak, aby zcela pokryla tamní potřeby. Tím dosáhla snížení roční produkce CO2 o 3 500 tun, což odpovídá ročnímu provozu 2 300 motorových vozidel. Další příklady využití inovativních „zelených“ technologií společností ENGIE pak najdeme i v Londýně, Zaragoze, Amsterodamu či Montrealu.

Španělsko – Zaragoza „Eko-síť“

Ekologická síť, která poskytuje budovám v Zaragoze teplo či klimatizaci zabrání vzniku 20 000 tun CO2, které by uniklo do ovzduší, pokud by dodávka tepla a chlazení byla poskytována konvenčním způsobem.

Anglie – Londýn „Zelený Olympijský stadion“

75 % energie (teplo, klimatizace, elektřina) je olympijskému stadionu v Londýně dodáváno prostřednictvím speciálních kotlů poháněných biomasou a zemním plynem.

Francie – Balma „Bydlení, které šetří peníze i přírodu“

Energeticky výhodné bydlení nabízí speciálně konstruované obytné komplexy, kterým solární panely a dřevěné konstrukce pokryjí více než 80 % dodávky tepla a teplé vody. Tím zamezí vzniku 1 000 tun CO2 ročně.

Nizozemí – Amsterdam „Ekonomicko-ekologické bydlení“

180 metrů hluboko v zemi se skrývá síť, která dokáže recyklovat svoji produkci tepla (v zimě) i chladu (v létě), a díky tomu domácnosti spotřebují o 40 % méně energií, což zamezí úniku 2 900 tun CO2 do ovzduší.

Kanada – Montreal „Ikonický mrakodrap 1000 de La Gauchetière“

Unikátní montrealský mrakodrap díky energetické regulaci ušetřil 13 % z poplatků a únik CO2 snížil o celých 192 tun.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >