Quo vadis Facility Management

Není tomu u nás tak dávno, co pojem „Facility Management“ (FM) v očích veřejnosti znamenal především provádění komplexních úklidových služeb a činností elementární správy nemovitostí, přičemž vrcholem nabídky poskytovatelů byl výkon činností revizních techniků.

Doba se mění, a tak poskytovatelé komplexních služeb přicházejí se stále rozmanitějšími službami, ale především se zásadní změnou v pohledu na potřeby svých stávajících i potenciálních zákazníků. Dnešní facility služby jsou především o využívání moderních technologií, inovativních řešeních, ošetření provozních rizik, energeticky úsporných opatřeních a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

Nikoho asi nepřekvapí, že zdrojem inspirace jsou pro nás vyspělé země, především severní Ameriky a západní Evropy. Trh facility managementu zde funguje desítky let a tvoří nezanedbatelnou část ekonomik těchto zemí. Klíčovým aspektem je schopnost poskytovatelů pojmout projekty komplexně a maximálně se přizpůsobit potřebám zákazníků.  Pojďme se společně na pár zajímavých příkladů z praxe podívat.

Jedním z hlavních poslání FM společností je vytváření kvalitního prostředí pro práci, zábavu i odpočinek. Vždyť pracovní prostředí je zásadním faktorem, který ovlivňuje produktivitu práce. Špatné světelné podmínky, významně kolísající teploty či vlhkost vzduchu, nadměrný hluk jsou ukázkou parametrů, které pokud chceme efektivně řídit, musíme je nejdříve měřit. Ve Francii se nyní k takovému měření testuje robot, který se v budovách pohybuje podobně jako lidé, data sbírá a zároveň vyhodnocuje. FM poskytovateli tak umožňuje celé prostředí velmi rychle regulovat a zároveň redukovat náklady na energie.

Vztah k životnímu prostředí a respekt k zaměstnancům i návštěvníkům Královské botanické zahrady v Kew (UK) prokázal dodavatel tím, že své zaměstnance spravující rozsáhlý areál vybavil jízdními koly a automobily na elektrický pohon. Ekologické, trendy a dlouhodobé řešení, co říkáte?

Náš obor také stále více vedle správy nemovitostí a řízení podpůrných služeb zasahuje i do hlavních činností zákazníků. Dobrým příkladem je Belgie, kde poskytovatelé technických FM služeb spravují datacentra klientů v jejich prostorách, ale i formou hostingu služeb ve vlastních datacentrech od projekce a instalace přes technickou podporu a údržbu.

Nejen u technických služeb, ale například i v oblasti úklidů můžeme pozorovat nástup inovativních řešení. Využití nanotechnologií dokáže dlouhodobě snížit náklady prodloužením životnosti materiálů (mopy, utěrky), zlepšením omyvatelnosti ploch po jejich aplikaci, nižší potřebou chemického čištění a následným snížením pracnosti při jejich údržbě.

Globálním tématem současnosti a oblastí, ve které vyspělé země již úspěšně následujeme je optimalizace energetické spotřeby budov, přičemž stále více projektů je řešeno formou EPC (Energy Performance Contracting), kdy počáteční investice do úsporných opatření a související náklady jsou ve sjednaném časovém horizontu spláceny z garantovaných úspor energií. Současní FM lídři nejen že navrhnou technické řešení a zrealizují ho, ale jsou schopni zajistit, případně poskytnout i financování celého projektu. Tato řešení nejsou vhodná jen pro komerční a administrativní nemovitosti, ale naleznou uplatnění i v případě průmyslových a výrobních areálů, či veřejně prospěšných staveb.

Výše uvedené trendy ale rovněž vyžadují aktivní účast zákazníků v podobě změny přístupu k poskytovatelům, na které nelze pohlížet jako na snadné sousto z konce potravinového řetězce, ale naopak jako na partnery přinášející dlouhodobé „win-win“ řešení. Uzavírání krátkodobých kontraktů, časté opakování výběrových řízení, kde po několikaměsíčním technickém vyjednávání je finálně jediným kritériem dosažená cena (ideálně v elektronické aukci), ale takovým vztahům rozhodně nepřeje. Vracím se ke zkušenostem z vyspělých zemí, kde po všech stránkách smysluplné projekty mají životnost až desítky let.

Věřím ale, že jsme na dobré cestě a u některých zákazníků a projektů už cítíme posun ve vnímání přínosu našeho oboru. Pojďme si tedy společně na otázku „Kam kráčíš?“ odpovědět, že tím správným směrem.

Martin Šmíd
ředitel divize Technické a energetické služby

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >

30/6/2020
Informace pro obchodní partnery. Více >

26/6/2020
S námi snížíte výdaje na energie. Více >