EPC projekt pro město Malacky

Projektům založeným na metodě EPC roste popularita. Jejich výhodný systém splátkového financování si oblíbilo mnoho firem, obcí, měst i krajských celků. Například Pardubický kraj letos rozšířil využití metody EPC svým již sedmým projektem a po jeho dokončení celkově uspoří přes 50 milionů korun ročně. Rozsáhlou rekonstrukci má před sebou i pražské Kongresové centrum, jehož provozní náklady mají ročně klesnout o 21,6 milionů korun.

Radikální snížení nákladů na provoz a údržbu energetických zařízení, celková modernizace a optimalizace jejich provozu, zvýšení hodnoty majetku, nulové riziko v případě nedosáhnutí smluvně garantovaných úspor a hlavně využití těchto úspor k zaplacení celé rekonstrukce. Takové jsou atributy EPC projektů, které jsou na českém i slovenském trhu realizovány již více než 20 let ve veřejném, ale i soukromém sektoru. Jedním z nedávno implementovaných obecních projektů je i projekt slovenského města Malacky z roku 2014, který realizovala slovenská společnost ENGIE.

Rok plánovaný EPC projekt byl zaměřen na snížení energetické náročnosti tepelně-technických zařízení a budov ve správě majetku města. Výše zakázky byla vyčíslena na 441 870 € včetně DPH. Společnost ENGIE garantovala 28% úspory, které městu Malacky ušetří až 38 400 € ročně. Město nicméně nezvolilo čistou metodu EPC, kdy je celková investice spláceno pouze z úspor, ale k prvním dvěma ročním splátkám přispělo po 34 449 €. Ke kompletnímu splacení cílové částky úsporami pak dojde za 10 let.

Kino Záhoran bylo jedním ze tří objektů, které rekonstrukci podstoupilo. Na první pohled by se mohlo zdát, že šlo pouze o vzhledové „znovuzrození“ budovy – tuto domněnku mohla vyvolat nová, především však zateplená fasáda a kompletní výměna oken i dveří. Zateplení podkrovního prostoru či nainstalování nového hromosvodu si běžný návštěvník všimne těžko, ale pro úsporu v městském rozpočtu jsou to neméně důležité součásti rekonstrukce. Pro dosažení lepšího výsledku se úprav dočkaly i všechny klempířské konstrukce budovy.

Předmětem projektu se stalo také Městské centrum sociálních služeb, respektive stavební objekt, ve kterém se toto centrum nachází. V tom se čas podepsal především na termostatických ventilech, které musely být nezbytně vyměněny za nové. Důležitým bodem byla instalace termostatických hlavic systému IQRC, který umožňuje bezdrátovou regulaci vytápění, a přispívá tak k optimalizaci spotřeby energií. K efektivnosti úsporného systému pak přispěla i hydraulická regulace celé soustavy.

Nejrozsáhlejší úpravy zaznamenala sportovní hala Malina, která vyžadovala změny už od samých základů. Zásadní úpravou byla realizace výměny kondenzačního kotle, s níž souvisí řada dalších povinností včetně úpravy sítě teplé užitkové vody. Stejně jako u Městského centra sociálních služeb, i u sportovní haly bylo nutné vyměnit již nevyhovující termostatické ventily a nainstalovat bezdrátové termostatické hlavice (IQCR). Obsáhlosti rekonstrukce neunikla ani kompletní úprava VZT uzlů. Vzhledem k tomu, že bazény často mívají problémy s netěsnícími prosklenými konstrukcemi a ani Malina nebyla výjimkou, došlo také ke kompletní přestavbě této průhledné stěny. Kromě složitých úprav na sebe navazujících systémů pak došlo i k instalaci úsporného osvětlení.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>