ENGIE Facility Services nechce soupeřit velikostí, ale komplexností

Martina Šmída, ředitele divize ENGIE Facility Services, jsme požádali, aby nám přiblížil rozsah a specifika jejich činnosti.  

Jak dlouho jste v ENGIE a za jaký sektor zodpovídáte?

Do společnosti ENGIE jsem nastoupil v listopadu roku 2014. Řídím divizi Facility Services a naší ambicí je poskytovat komplexní služby facility managementu. Zodpovídám za ČR s výrazným akcentem na technickou stránku, tj. služby technického charakteru, od elektřiny přes revize, měření, regulace až po systémy vzduchotechniky, ventilace, topení apod. Velmi intenzivně se zabýváme EPC projekty, což je dnes fenomén. Pokud se klient rozhodne využít služeb naší společnosti, jsou pro něho tyto investice takřka bezrizikové. EPC projekt zaručuje, že je financován z dosažených úspor. A dodavatel tyto úspory garantuje. V tomto směru cílíme nejenom na oblast soukromého, ale i veřejného sektoru. Celkový objem trhu FM se dnes v ČR odhaduje kolem 60–100 mld. Kč ročně, podle toho, zda do toho počítáme i státní správu a veřejný sektor. Určitě nemůžeme a ani nechceme konkurovat velkým světovým poskytovatelům facility služeb, naším cílem není získat většinu na trhu. Chceme se od nich odlišit, a to právě svým technickým zaměřením, energetikou a EPC projekty.

Jak vypadá spolupráce s klienty z privátního sektoru?

Ve skupině ENGIE máme speciální divizi CIFM – ENGIE International Facility Management. Tento vnitřní útvar vznikl jako reakce na mezinárodní konkurenční společnosti, nebo sdružení FM firem, které dnes působí v Evropě. Jedním z našich cílů je, abychom v jednotlivých zemích, kde působíme, dokázali dodat komplexní mezinárodní projekty pro korporátní zákazníky. První vlaštovka se povedla v polovině loňského roku. Jsme jednou z 11 zemí v Evropě, kde ENGIE poskytuje komplexní služby FM pro zákazníka CA Technologies, který sídlí v The Park na Chodově. To považuji za výrazný úspěch – a je to směr, který rovněž chceme následovat.

… a z veřejné správy?

V tomto sektoru dlouhodobě poskytujeme služby FM pro centrálu České národní banky. Veřejná správa má dosud různá úskalí, zejména v oblasti EPC projektů. Je zde snaha financovat tyto projekty z dotací EU, což jsou organizačně a procesně velmi komplikované projekty, do nichž vstupuje řada faktorů a nejistot. Abychom se k takovým projektům v budoucnosti dostali, je důležité vyzkoušet si to v podobném prostředí v privátní sféře. Orientujeme se mimo jiné na soukromé nemocnice. Už máme rozpracované první EPC projekty pro tuto oblast. Není to jen o výměně světel, o zateplení fasád a výměně oken; my se soustředíme především na odbornou technickou část, jako je výměna tepelných zdrojů, rekonstrukce celých kotelen, výměníků, dodávka kogeneračních jednotek.

Jak si představujete budoucnost? Kam budou technologie směřovat?

Budoucnost je například ve skladování energie. Říká se, že již je vyvinuta baterie v ceně 3 000 USD, která bude schopná zajistit provoz velkého rodinného domu. Zabýváme se i možností výstavby bateriové elektrárny. Je to ale stále velmi rizikový byznys, protože než za rok zpracujete projekt, tak vývoj v oblasti baterií bude už někde jinde. Technologie rychle zastarávají… Budoucnost klasických služeb FM vidím ve schopnosti odlišit se. Dnes jsou fenoménem při čištění a úklidu nebo vytváření zdravého prostředí v kancelářích či domácnostech nanotechnologie. Jdeme i tímto směrem. V oblasti technické správy a technických hard services jsou to na první pohled drobnosti, které nás dokážou mezi zákazníky odlišit – třeba při vysokotlakém čištění nemusíme rozvaděče nebo jiná energetická zařízení odpojovat. Neustále nás žene vpřed myšlenka mít služby, byť drobné, kterými budeme na trhu výjimeční.

Jak vytváříte vztah s majitelem a nájemci?

Naším cílem je především spokojenost nájemců. Dobrý facility manager hledá cesty, jak si získat nájemce na svou stranu, jak ho zaujmout, co mu dát navíc… Protože spokojený nájemce se nechce stěhovat, a pokud je budova plná, je zaručena práce i pro facility managera. Další důležitou věcí ve vztahu k nájemcům je podívat se, jestli se u nich nenajdou i jiné činnosti, které s FM zdánlivě nesouvisejí, ale nájemce by je vlastními zaměstnanci dělat nemusel. Ať už jsou to některé podpůrné procesy typu outsourcingu účetnictví, právních či daňových služeb. To jsou činnosti, které se dnes dají rozvíjet i prostřednictvím firem formátu facility services.

Znamená to, že trendem je nabízet komplexní či integrované služby FM?

Ano. Na druhou stranu ale nikdy našim klientům netvrdím, že kompletní FM nebo outsourcing všech podpůrných služeb je jedinou cestou. Vždycky říkám, že je třeba použít selský rozum. Někde to jde, jinde ne. Záleží na různých faktorech – lokalitě, dostupných personálních zdrojích aj. Vím, co můžeme nabídnout. Před pěti lety bych nevěřil, že FM se dá dělat v botanické zahradě, přičemž zaměstnanci budou vybaveni elektrokoly či elektromobily, aby byli šetrní k životnímu prostředí a aby nerušili návštěvníky, kteří tam chodí rozjímat. Elektromobil, který téměř neslyšíte, zalévá rostliny – a to je také FM.

Na závěr, jaké jsou vaše cíle?

ENGIE Facility Services nechce soupeřit velikostí, ale komplexností. Chceme se na trhu prosadit tím, že umíme záležitosti technického charakteru dodat od přípravy projektu přes jeho implementaci, dodávky instalací či technologií až po jejich dlouhodobou správu. Komplexnost ale nechápeme pouze jako dodávku technických řešení, ale například i jako možnost poskytnutí financování projektů.

Mluvili jsme o využití alternativní energie. Jednou z našich společností je také ENGIE REN, což je solární fotovoltaická elektrárna v Drásově nedaleko Příbrami s výkonem  4mW. Jednak to souvisí s podstatou naší činnosti z historického pohledu, ale dnes se nám to hodí i k tomu, že na elektrárně zkoušíme čištění nanotechnologiemi. Máme tam osm bloků s tím, že část vyčistíme a porovnáváme efektivitu čištěné a nečištěné plochy, takže nám to umožňuje otestovat si na vlastním majetku nové služby, které potom můžeme nabídnout našim zákazníkům. Když tyto alternativní služby nabídneme na trhu, víme, že opravdu fungují a máme to jak dokázat. 

Zdroj: Development News 10/2015

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >

30/6/2020
Informace pro obchodní partnery. Více >

26/6/2020
S námi snížíte výdaje na energie. Více >