Rovné příležitosti

„Udržitelný podnik – to je podnik etický. Takové je moje přesvědčení. Jedná se o projekt, který se musí stát pro GDF Suez povinností“ Gérard Mestrallet, generální ředitel GDF SUEZ.

Rovné příležitosti genderové, věkové, národnostní, i menšinové jsou v Cofely zakotvené v etické chartě, která je definována naší francouzskou mateřskou společností GDF SUEZ. Každá pobočka  má svého etického komisaře, jenž dohlíží na každodenní dodržování rovných příležitostí . Při běžné komunikaci je snaha komisaře připomínat etické zásady a vysvětlovat jejich aplikaci na příkladu reálných situací. V rámci každodenní agendy se sleduje, zda zaměstnanec nebo manažer neudělal něco v rozporu s etickým kodexem a snažíme se prezentovat příklady etických zásad.

Při náboru nových pracovníků i při interním povýšení zaměstnanců je samozřejmostí, že jediným kritériem výběru jsou odborné znalosti a zkušenosti. Z přirozenosti našeho podnikání v České Republice (elektroprůmysl, průmyslová automatizace, energetické služby) máme mnohem větší zastoupení mužů než žen, nicméně i u odborných pozic jsou otevřené příležitosti pro ženy, pokud projeví zájem. Bohužel se tak stává jen příležitostně. Při výběru nových zaměstnanců je bráno z druhé strany v potaz i to, aby potencionální pracovník neměl tendence k porušování rovných příležitostí a etických zásad Cofely , čímž preventivně předcházíme příležitostným sporům. Prvním krokem při nástupu nového zaměstnance je adaptační program, v rámci kterého je etická charta GDF SUEZ prezentována.

Krásným a docela netypickým příkladem rovných příležitostí je v Cofely zaměstnávání lidí vyššího věku. Ve většině firem se budují mladé, dynamické týmy a často slýcháme ve zprávách, jaký je pro starší ročníky problém najít si zaměstnání. Našim firemním krédem je genderová problematika a proto nás věkový okruh přihlášených kandidátů nijak nelimituje. Dáváme příležitost jakýmkoliv věkovým skupinám, pokud splňují námi zadané požadavky. Hledáme odborníky/specialisty ve svém oboru nezávisle na věku, u vyšších ročníků se počítají zkušenosti a odbornost nasbíraná z předchozích zaměstnání. Proto u nás najdete týmy, ve kterých jsou namíchaní mladí dravci i staří matadoři, a tato symbióza výborně funguje. Věkový průměr společnosti Cofely na 400 zaměstnanců je 43 let. Průměrný počet let strávených ve společnosti na 1 zaměstnance je 8,89.

V polovině roku 2014 byl v Cofely a.s. proveden genderový audit financovaný z evropských sociálních fondů programu „Systematický rozvoj podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti COFELY a.s. (2013-2015), reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/94.00513. Výsledek auditu potvrdil pozici Cofely a.s. jako zaměstnavatele dodržujícího principy rovných příležitostí.

A jak je na rovné příležitosti nahlíženo v centrále v Paříži?

Od roku 2008 GDF SUEZ vyvíjí politiku genderové diverzity a provádění konkrétní iniciativ na pomoc ženám při pokroku v jejich kariéře: zavedení kvantifikovaných cílů, koordinace žen ve společenských programech, program mentoringu, ženy ve vedoucích vzdělávacích programech a ambiciózní politika rodičovství.

Politika pohlavní rozmanitosti: čtyři praktické cíle do roku 2015

V červnu 2012 skupina podepsala Evropskou dohodu o profesní rovnosti mezi muži a ženami, která je odhodlána prosazovat rovné příležitosti a zacházení napříč celou skupinou, a měnit kulturu řízení. A vzájemné spolupráce.

Dohoda bere v úvahu cíle stanovené GDF SUEZ pro 2015:

  • Jeden ze tří jmenovaných vedoucích pracovníků bude žena
  • 25% manažerů budou ženy
  • 30% nových zaměstnanců budou ženy
  • 35% manažerů s vysokým potenciálem (Leaders for Tomorrow) budou ženy

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >

30/6/2020
Informace pro obchodní partnery. Více >

26/6/2020
S námi snížíte výdaje na energie. Více >