Certifikát záruky původu zelené elektřiny OTE.

OTE – Operátor trhu s energiemi zajišťuje vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Záruky slouží k prokázání původu zelené elektřiny, kterou spotřebovává koncový zákazník.

Co představuje pojem „zelená elektřina“? Je to energie, která vychází z přírodních sil, tedy nejčastěji ze slunce, vody nebo větru. Oproti zdrojům, jako jsou např. uhlí a ropa, jsou šetrné k životnímu prostředí a produkují téměř nulové emise skleníkových plynů.  Společnost ENGIE si v rámci korporátní strategie dala společenský závazek, že se bude na snižování emisí aktivně podílet. Protože ENGIE Ren je provozovatelem fotovoltaické elektrárny v lokalitě Drásov u Příbrami, využili jsme této příležitosti a zažádali o certifikát.

Na základě tohoto certifikátu umožňujeme našim partnerům prokazatelně nakupovat energii z našeho obnovitelného zdroje a dokázat, že nám není lhostejné naše životní prostředí.

Zpět na newsletter >>

Aktuality

21/5/2021
Pokračujeme v jízdě…elektrické!!! Více >

7/12/2020
PF 2021 Více >

9/11/2020
Nabíjecí stanice Lhotecká ve zkušebním provozu. Více >