E-mobilita přichází...

Elektromobilita ve Skupině ENGIE výrazně posiluje díky novému směru „Energy transition“, kterým naše mateřská společnost ve Francii avizuje přechod z energetické doby minulé do doby budoucí.

Co si máme pod pojmem E-mobilita vlastně představit? Je to pouze vize budoucnosti či má tento směr reálné obrysy a my se již brzy dočkáme skutečného „přechodu“ z mobility poháněné konvenčními palivy na mobilitu, kdy pohon našich vozidel bude postaven na bateriovém systému či palivových článcích?

Na základě rozhodnutí Evropské unie má v následujících letech dojít k významné proměně vozového parku ve všech členských státech EU. Je pouze otázkou, jaké budou stanoveny závazné limity emisí gramů CO2 na kilometr jízdy pro jednotlivá vozidla. Tento faktor bude naprosto klíčovou hodnotou pro spuštění investic a nástup nových technologií v dopravě. Již dnes jsou vydávána prohlášení předních výrobců automobilů, kdy a kolik typů elektromobilů či vozů na vodíkový pohon budou v následujících letech uvádět na trh.

Pro nás tato skutečnost znamená příležitost se na této transformaci podílet a být v maximální míře u výstavby a provozu nabíjecích stanic pro elektromobily či vodíková vozidla. Skupina ENGIE má v tuto chvíli v rámci svého holdingu podíl ve dvou společnostech, které patří mezi výrobce nabíjecích stanic. Jsou jimi společnosti EV-Box (Holandsko) a Powerdale (Belgie). K dnešnímu dni Skupina v rámci Evropské unie instalovala přes 50 000 nabíjecích stanic.

V rámci České republiky se snažíme s touto iniciativou naší mateřské společnosti držet krok. V průběhu loňského roku byla generálním ředitelem naší společnosti sestavena pracovní skupina, která se oblasti E-mobility intenzivně věnuje. Naší společnou snahou je uplatnit zkušenosti Skupiny ENGIE v oblastech, které jsou nám nejbližší, což v tomto případě představuje zejména výstavbu infrastruktury pro nabíjení/čerpání vozidel a provádění všech prací s tím spojených.

Snažíme se také být v kontaktu se zástupci jednotlivých ministerstev (MD, MPO, MMR, MŽP), kteří připravují výzvy pro jednotlivé sektory uživatelů, aby nastartovali tento segment dopravy pomocí dotačních titulů. Dále připravujeme projekt výstavby nabíjecí stanice pro elektromobily v rámci areálu Lhotecká na centrále naší společnosti.

Závěrem bych Vás chtěl požádat, pokud se Vy či Vaši zákazníci o tuto oblast zajímáte, obraťte se na nás, abychom mohli společně tuto aktuální příležitost využít

Dalibor Holaň, projektový manažer divize Technické a energetické služby

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej plynu a elektrické energie. V rámci Skupiny ENGIE v ČR působí ENGIE Services a.s.Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o.

Zpět na newsletter >>

 

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >