Účast Tractebelu na rozvoji vodíkových technologií

Vedle elektromobility a využití zkapalněného plynu, se stále častěji hovoří i o využití vodíku jako paliva pro automobily nebo suroviny pro výrobu elektrické energie. Vodík je považován za nevyčerpatelný, čistý a flexibilně využitelný zdroj energie.

Navíc je skladovatelný, přepravitelný a nezatěžuje životní prostředí dalším CO2. To není samozřejmě nic nového. Co se však v poslední době mění, je možnost jeho výroby „ekologickým“ způsobem, tj. využitím přebytečné energie produkované obnovitelnými zdroji.

Protože skupina ENGIE chce být jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli změn v zásobování energiemi a dekarbonizaci, zahrnula H2 do spektra svých aktivit a řešení transformace energetiky.

A co na to Tractebel? Systematicky vyhledává vhodné obchodní příležitosti, zpracovává studie proveditelnosti, optimalizuje technická řešení a skidové jednotky, porovnává elektrolyzéry od jednotlivých výrobců a postupně vytváří dodavatelský řetězec nutný pro úspěšnou realizaci projektu.

Jedním z výstupů je vývoj první autobusové linky ve Francii využívající autobusy na vodík či zpracování návrhu kontejnerového řešení výroby „zeleného vodíku“.

Tractebel CZ pak na rozvoji vodíkových technologií aktivně spolupracuje a spolu s ostatními členy skupiny vyhledává vhodné příležitosti na českém a slovenském trhu. Naše znalosti z chemického průmyslu, zkušenosti s vodíkem i elektrolýzou jsou jistě dobrým základem pro přípravu a realizaci vodíkových technologií. Pevně věřím, že si ENGIE CZ i na poli vodíkových aplikací v krátké době vytvoří příležitost pro aktivní zapojení do rozvoje a realizace technologií využívajících vodík jako zdroj energie.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej plynu a elektrické energie. V rámci Skupiny ENGIE v ČR působí ENGIE Services a.s.Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o..

Zpět na newsletter >>

Aktuality

8/10/2021
Sustainable Business Forum Více >

8/10/2021
Vlakem do pohádky 2021. Více >

29/7/2021
Představení EQUANS Více >