Cofely Německo – nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb

Cofely Německo získala letos v říjnu Evropskou cenu energetických služeb (EESA) za kategorii "Nejlepší poskytovatel energetických služeb." Cena byla udělena za program Energy Performance Contracting (EPC) pro Federální agenturu pro otázky nemovitostí v prostorách federální policie v St. Augustin nedaleko Bonnu. V rámci této EPC smlouvy, která byla uzavřena na dobu deseti let, Cofely zaručuje, že náklady na energii se sníží o 55 procent a emise CO2 o 5200 tun ročně. Jako dodavatel bude Cofely také zodpovědná za investiční náklady ve výši přibližně 6,3 milionu EUR, které mimo jiné zahrnují modernizaci systému dodávky tepla včetně instalace kogenerační elektrárny a kombinovaného kotle na plyn a dřevní štěpku. V rámci projektu Cofely zajistí energetickou optimalizaci vytápění, větrání a klimatizačních systémů, stejně jako modernizaci systémů měření a regulační techniky a optimalizaci hydraulických zařízení. Navíc Cofely vybaví budovu více než 3000 novými světly. Dnes policejní oddělení dosahuje úspory energie cca 4,9 mil kWh a úspory plynů přibližně 9,6 mil kWh za rok.

Tento projekt je v současné době jednou z největších EPC dohod v Německu, která spojuje „zelený" koncept pro optimalizaci a rekonstrukci staveb s inteligentním využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Co je metoda EPC?

Zkratka EPC (Energy Performance Contracting) se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou. Základním principem metody EPC jsou úsporná opatření splácená z dosažených úspor. Pro celý projekt je jen jeden dodavatel (firma energetických služeb / ESCO), který na sebe bere většinu finančních i technických rizik. Průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů je garantováno ustanovením ve smlouvě, smluvně je ošetřeno i nedosažení garantovaných úspor. Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému – města, kraje, státní instituce a soukromý sektor v oblasti lázeňství, hoteliérství a průmyslové výroby.

 

COFELY je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice Cofely nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

19/10/2020
Fůze ENGIE a Optimal Facility Více >

5/10/2020
Nová generální ředitelka ENGIE Více >

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >