Facility Management pro mainframes

V rámci mezinárodních aktivit ENGIE International jsme získali příležitost zajišťovat facility management pro světovou špičku v informačních technologiích – firmu CA Technologies. Na třech pobočkách CA technologies nacházejících se v Praze s celkovou rozlohou přes 8000 m2 a kapacitou pro 450 zaměstnanců ENGIE poskytuje integrovaný facility management.

ENGIE svojí činností zajišťuje podpůrné služby a umožňuje tak CA Technologies plně se soustředit na její vlastní předmět podnikání. S ohledem na podnikání CA Technologies je pro ENGIE prioritou zabezpečit nepřetržitě stabilní prostředí teplotních a vlhkostních parametrů kritických pro spolehlivý provoz několika data center a laboratoří. K výčtu podpůrných služeb integrovaného facility managementu, které pro CA Technologies zabezpečujeme, dále náleží efektivní provozování technologií, kontrolní a revizní činnost elektrických a dalších vyhrazených technických zařízení, technické audity klimatizačních systémů, oblasti energetického hospodářství, administrativní služby a jiné standardní provozní služby.

CA Technologies se věnuje vývoji softwaru, který pomáhá největším společnostem na světě dosahovat lepších obchodních výsledků. Cílem CA je vybudovat z pražské pobočky jedno z největších světových vývojových center CA Technologies. Pobočka byla založena v roce 2005, kdy měla osm zaměstnanců. Od té doby se stala největším vývojovým centrem CA Technologies v Evropě a v současnosti zaměstnává přibližně 410 zaměstnanců. Pražské pracoviště je šestou největší pobočkou CA a funguje zde významný tým zhruba 300 lidí, který stále programuje aplikace určené pouze pro mainframové systémy. CA začalo s vývojem pro tyto stroje už v roce 1976. Původně se předpokládalo, že lidé, kteří na mainframech pracovali, postupně odejdou do důchodu a další generace nebude potřeba. To se ukázalo jako veliká chyba. Firma proto v roce 2005 otevřela centrum v Praze a od té doby ho neustále rozšiřuje.

Co si představit pod pojmem MAINFRAME?

Mainframe (sálový počítač, střediskový počítač) je počítač používaný převážně velkými firmami pro kritické aplikace, často zahrnující zpracovávání velkých objemů dat. Mezi typické úlohy zpracovávané mainframy patří sčítání lidu, rozsáhlé statistické úlohy, ERP nebo finanční transakce. Většinou se jedná o sálové počítače, které byly konstruovány do enormních rozměrů v řádu místností. Později byl výraz mainframe používán pro komerční koncové počítače s méně výkonnými jednotkami, které se často skládaly z menších částí. Nyní tyto počítače patří mezi současnou nejvýkonnější dostupnou univerzální výpočetní techniku.

Hlavním rysem moderních mainframů není v první řadě výpočetní rychlost, ale spíše redundantní vnitřní návrh, který přináší vysokou spolehlivost, bezpečnost, široké možnosti připojení vstupně-výstupních zařízení, vysokou zpětnou kompatibilitu a schopnost práce s vysokou zátěží a masivní propustností. Často běží bez přerušení celé roky. Údržba, opravy a dokonce i softwarové a hardwarové vylepšení se provádí za běhu počítače.

 

ENGIE je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

14/8/2020
BIM na prahu nové éry projektování. Více >

30/6/2020
Informace pro obchodní partnery. Více >

26/6/2020
S námi snížíte výdaje na energie. Více >