Změna ve vedení divize Technologie budov

Praha 01/10/2015

Ředitele divize Technologie budov Jiřího Jajtnera nahrazuje Petr Kukla

Dlouholetý člen představenstva a ředitel divize Technologie budov Jiří Jajtner ukončil k 30. 9. 2015 svou činnost v COFELY a.s. na pozici člena představenstva i ředitele divize.

Jiří Jajtner zahájil svou činnost v roce 2001 ve společnosti SPECTRUM, spol. s.r.o. Vyškov na funkci vedoucího divize silnoproudu, následně od roku 2003 vykonával i funkci jednatele této společnosti. V roce 2012 došlo ke sloučení společností SPECTRUM, spol. s r.o. a FABRICOM CZ a.s. a tím ke změně názvu společnosti na COFELY a.s.  Tam Jiří Jajtner od roku 2012 působil ve funkci ředitele divize Technologie budov a člena představenstva.

Vedením divize Technologie budov je prozatím pověřen manažer oddělení Silnoproudé a slaboproudé technologie Petr Kukla, který v COFELY působí od roku 2007 a má dlouholeté zkušenosti s vedením pracovního týmu i s realizací projektů.

Společnost COFELY a.s. si váží dlouholeté spolupráce s Jiřím Jajtnerem, děkuje za jeho práci a přeje mu do budoucna pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com