Více cest ke splnění zákonné povinnosti a snížení nákladů na energie

Praha 12/11/2015

Velké společnosti (nad 250 zaměstnanců) musí do 5. prosince 2015 vyhovět požadavkům novely zákona č. 406/200 Sb. o hospodaření energií.

To s sebou kromě formálních náležitostí přináší také nové příležitosti, jak dlouhodobě optimalizovat spotřebu energií, snižovat provozní náklady, a účinně tak přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti. Rozhodující při tom bude, jak efektivně firmy dokáží informace získané z nově povinných energetických auditů nebo certifikace ISO dále využít ve svůj prospěch.

Energetický management s certifikátem

Náklady na energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Výsledky zahraničních projektů realizovaných energetickou společností Cofely ukazují, že díky energetickému managementu lze v průměru dosáhnout 30% úspor nákladů na energie. Investice spojená se splněním nových zákonných požadavků se tak při efektivním využití zjištěných dat a implementaci doporučených opatření dokáže firmám mnohonásobně vrátit.

Cofely je jednou z prvních společností v ČR, která požadavkům novely zákona o hospodaření energií již vyhověla. Rozhodli jsme se jít cestou certifikace ISO 50001, která představuje dlouhodobý a především systémový přístup ke snižování energetické náročnosti firemního provozu. Získání certifikátu pro energetický management totiž není završením, ale spíše začátkem procesu dlouhodobého sledování, vyhodnocování a optimalizace hospodaření s energií. To nám umožňuje průběžně identifikovat a reagovat na potenciální příležitosti i rizika, a tím účinně snižovat provozní náklady i ekologické dopady naší činnosti.

Energetický audit

Druhou cestou, kterou si zatím volí zejména menší a nesíťové podniky, je energetický audit. Na rozdíl od certifikace ISO nevyžaduje žádné systémové ani procesní změny, a jeho získání tak může být časově rychlejší. Jeho výstupem je jednak zhodnocení současného stavu hospodaření s energiemi ve firmě, jednak doporučení, jak zjištěný stav zlepšit. Dále je jen na dané společnosti, jak tato doporučení převede do konkrétních řešení. Pro dosažení očekávaných výsledků je klíčové najít na trhu partnera, který klientovi zajistí nejen energetický audit, ale zároveň mu navrhne a ideálně i zrealizuje následná opatření. Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho vyhotovení se podniku vrátí bezprostředně po realizaci vybraného energeticky úsporného projektu.

Oba způsoby ušetří náklady

Řada společností se doposud nerozhodla, kterou z variant splnění zákonné povinnosti si zvolí. Jako velmi pozitivní signál od našich zákazníků však vnímáme, že si mnoho z nich již nyní uvědomuje, že energetické audity a energetický management jsou důležité nejen proto, že to nařizuje zákon, ale především proto, že tak můžeme pozitivně ovlivnit náklady a konkurenceschopnost našich podniků.

Cílem Cofely ve spolupráci s našimi zákazníky je podívat se na problematiku energetické náročnosti provozu budov a podniků komplexně, navrhnout v součinnosti s nimi energeticky efektivní opatření a zajistit jejich implementaci od A do Z. Zkušený tým odborníků se postará nejen o energetický audit, ale také o zavedení následných kroků od projektové dokumentace přes inženýring, technickou dodávku a instalace, financování až po servisní činnost.

Využijme nové příležitosti, a zajistěme tak nákladově efektivní a zároveň odpovědný provoz podniků.

Facility Manager 10/2016 
Autor: Martin Šmíd, COFELY Facility Services

 

 

O Cofely >>

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com