Václav Taubr členem rady APES

Praha 02/06/2015

28.5.2015 zasedala Valná hromada APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb), při které se konala volba členů Rady APES. Jedním ze členů byl zvolen i Václav Taubr, obchodní ředitel Cofely a.s..

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. 

Priority APES:

  • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zvl. evropských zemích,
  • aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR,
  • určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR,
  • propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru.

 

Ing. Václav Taubr, COFELY a.s., člen Rady APES

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha, 1994

Má více než 15 let zkušeností na manažerských pozicích v segmentu energetiky ve významných společnostech na českém trhu.

Po ukončení studia pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. a následně ORGREZ, a.s., kde prošel různými pozicemi v oblasti energetického poradenství, inženýringu a měření. Jako ředitel Divize tepelné techniky byl v letech 2003-2005 zodpovědný za zpracování skupiny energetických auditů (v rozsahu klasické, vodní i jaderné elektrárny, administrativní budovy) pro ČEZ, a.s.

Od roku 2007 se podílel na projektech zvyšování účinnosti energetických zařízení, zejména turbín ve společnosti Škoda Power, a.s.  V této době byl zodpovědný za technickou podporu servisních projektů včetně nového konceptu komplexní údržby a vzdálené správy zařízení (Remote monitoring).

Kontakt: Vaclav.Taubr@cofely.cz, 723 752 634

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com