Strategické partnerství města Ottawa a ENGIE na následujících 35 let.

Praha 18/12/2019

Konsorcium Innovate Energy, složené z ENGIE , PCL Construction a Black & McDonald, získalo 35letou smlouvu o partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem modernizace, údržby a provozu okresního energetického systému, který vytápí 80 budov a ochlazuje 67 budov, včetně budov Parlamentu, v hlavním městě Kanady – Ottawa.

Závazek do roku 2030: snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů z provozu o 40%.

Od roku 2019 do roku 2025 budou partneři Innovate Energy navrhovat, budovat a převádět stávající vysokoteplotní parní systém na energeticky účinnější nízkoteplotní teplovodní systém a současně poskytovat vytápění a chlazení provozováním stávajících zařízení. Tato přeměna usnadní případný přechod na udržitelnější druhy paliv.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com