Quo vadis, facility management?

Praha 25/05/2015

Článek E15 ze dne 25. 5. 2015

Není tomu tak dávno, co pojem „Facility Management“ (FM) v očích české veřejnosti znamenal především provádění komplexních úklidových služeb a elementární správy nemovitostí, přičemž vrcholem nabídky poskytovatelů byl výkon činností revizních techniků. Doba se ovšem mění. Poskytovatelé FM přicházejí se stále rozmanitější a komplexnější nabídkou, ale především se zásadní změnou v pohledu na potřeby zákazníků. Nikoho asi nepřekvapí, že zdrojem inspirace jsou pro nás vyspělé země především Severní Ameriky a západní Evropy. Trh FM zde funguje desítky let a tvoří nezanedbatelnou část ekonomik těchto zemí. Dnešní FM je tam především o využívání moderních technologií, inovativních řešeních, ošetření provozních rizik, energeticky úsporných opatřeních a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Pojďme se podívat na pár zajímavých příkladů.

Jedním z hlavních poslání FM je vytváření kvalitního prostředí pro práci, zábavu i odpočinek. Vždyť pracovní prostředí je zásadním faktorem, který ovlivňuje produktivitu práce. Špatné světelné podmínky, kolísající teploty či vlhkost vzduchu jsou ukázkou parametrů, které pokud chceme efektivně řídit, musíme je nejdříve měřit. Ve Francii se nyní k takovému měření testuje robot, který se v budovách pohybuje podobně jako lidé, data sbírá a zároveň vyhodnocuje. FM poskytovateli tak umožňuje celé prostředí velmi rychle regulovat a zároveň redukovat náklady na energie.

Právě optimalizace energetické spotřeby budov je globálním tématem současnosti a oblastí, ve které vyspělé země již také úspěšně následujeme. Stále více projektů je řešeno formou Energy Performance Contracting, kdy počáteční investice do úsporných opatření jsou ve sjednaném časovém horizontu spláceny z garantovaných úspor. Současní FM lídři nejen že navrhnou technické řešení a zrealizují ho, ale jsou schopni zajistit i financování projektu. Náš obor také stále více zasahuje i do hlavních činností zákazníků. Dobrým příkladem je Belgie, kde FM poskytovatelé spravují datacentra klientů v jejich prostorách, ale i formou hostingu služeb ve vlastních datacentrech od projekce a instalace až po technickou podporu a údržbu.

Výše uvedené trendy ale rovněž vyžadují aktivní účast zákazníků v podobě změny přístupu k FM poskytovatelům. Bohužel u nás stále není situace taková jako ve vyspělých zemích, kde jsme vnímání jako partneři přinášející dlouhodobé „win-win“ řešení a po všech stránkách smysluplné projekty mají životnost až desítky let. Nicméně věřím, že si společně na otázku „Kam kráčíš?“ můžeme odpovědět, že tím správným směrem.

Martin Šmíd, ředitel divize Cofely Facility Services 

 

O autorovi: Martin Šmíd má 15 let zkušeností v oblasti facility managementu nejen v České republice, ale i ze svého působení v zahraničí, kdy v letech 2008-2012 zakládal pobočky významného poskytovatele FM služeb, společnosti OKIN Facility, v zemích východní Evropy. Před tím působil na straně odběratelů služeb v pozici Ředitele odboru FM v Komerční bance, resp. Ředitele odboru Správa majetku v České spořitelně. Dnes řídí Divizi Facility Services ve společnosti Cofely patřící do Skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ), světového lídra v oblasti energetiky. Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří rodina, cestování, sport a motorismus.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com