Představení EQUANS

Praha 29/07/2021

ENGLISH Version of press release 

Aby se mohla zaměřit na své historické činnosti (výroba energie, správu energetické infrastruktury a poskytování souvisejících služeb), spojila skupina ENGIE své činnosti v oblasti technických služeb do nového samostatného subjektu: EQUANS. 

EQUANS je celosvětovou jedničkou v oblasti multi-technických služeb, která působí v 17 zemích, má rozsáhlou místní síť a vynikající špičkové služby uznávané po celém světě.  

Značka EQUANS znamená, že jednáme tak, abychom poskytli vyváženou odpověď na ekonomické a ekologické záměry firem, průmyslových podniků a měst, které čelí velkým změnám: 

  • přechod na novou energetiku, který vede všechny firmy, průmyslové podniky a místní komunity ke spotřebě udržitelné energie a ke zvýšení energetické účinnosti jejich budov a infrastruktur,
  • průmyslová změna, která je výzvou pro výrobní procesy s novými inteligentními a postupně automatizovanými zařízeními,
  • digitální transformace, vede soukromé a státní organizace k tomu, aby inovovaly provoz a řízení svých zařízení integrováním obrovského množství dat do systému pro zajištění ekonomických, ekologických a bezpečnostních aspektů.  

Znalosti a dovednosti 74 000 zkušených pracovníků a uplatňování principu subsidiarity (přiblížení zákazníkům) při řízení, nám umožňuje být integrátorem řešení a služeb, které jsou blízké potřebám našich klientů. 

Navrhujeme, instalujeme, provozujeme a udržujeme řešení na míru, která zlepšují technické vybavení a zařízení našich klientů a optimalizují jejich využití. Podporujeme teritoria, města, průmyslové podniky, budovy, infrastrukturu (včetně energií a transportu), abychom umožnili výše uvedené transformace:

  • minimalizací jejich uhlíkové stopy,
  • optimalizací produktivity průmyslu a přispíváním k obnovení průmyslu v teritoriích,
  • propojováním, shromažďováním a analýzou dat, která pomáhají vytvářet jejich hodnoty.  

Chceme být nejlepšími v oboru a pro své zákazníky a dodavatele identifikováni jako nejlepší volba. Snažíme se budovat efektivní, bezpečný a propojený svět.  

Toho dosahujeme nasazením řady řešení a služeb založených na desetiletích vztahů se zákazníky, které jsou postaveny na spolehlivosti.  

Nabízíme jedinečnou kombinaci zkušeností v elektroinstalacích, HVAC, chlazení, mechanice & robotice; digitalizaci & IT a facility managementu, kde poskytujeme řešení a služby pro teritoria a průmyslová odvětví:  

  • u teritorií  - oslovujeme trhy, kde je zásadní dostupnost a hustota sítě (soukromé i veřejné budovy a kanceláře, průmyslové budovy, kolektivní bydlení a města),
  • pro průmyslová odvětví - poskytujeme vynikající know-how ve vysoce specializovaných oborech, kde klíčovým faktorem je zkušenost, která nás odlišuje: například v oblasti veřejné správy, energetiky, některých specializovaných odvětví (jako je jaderná energetika, obrana a průmysl) nebo v kritických průmyslových procesech.  

Jak se za 1 minutu dozvědět to hlavní o EQUANS?  

Společnost EQUANS má 74 000 zaměstnanců, působí v 17 zemích a její roční obrat přesahuje 12 miliard EUR. Je světovou jedničkou v oblasti multi-technických služeb a je samostatným subjektem skupiny ENGIE.  

Spojením největších technických a digitálních zkušeností a díky našim vztahům budovaným po desetiletí na základě důkladnosti a spolehlivosti jsme nejlepší partner schopný propojit, dodávat energii, chránit budovy, průmyslové podniky a komunity. Naše týmy jsou schopné navrhovat, instalovat, provozovat a udržovat řešení na míru, která zlepšují vybavení a technické procesy našich klientů a optimalizují jejich využití, aby splňovaly nová očekávání a mohly tak přijmout výzvu v oblasti energetiky, digitálních a průmyslových technologií.  

Hledáte partnera pro elektroinstalace, servis, HVAC, chlazení, mechaniku & robotiku, digitalizaci & IT nebo facility management?

NAŠLI JSTE EQUANS!

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com