Pokračování technické správy v České národní bance

Praha 07/06/2017

V letošním roce se ENGIE podařilo uspět ve výběrovém řízení České národní banky a bude pokračovat v technické správě této budovy. Letos v červenci uplyne již 11 let od zahájení provozu prací ENGIE na této servisní zakázce. K hlavní odpovědnosti vykonávaných prací patří zejména kompletní údržba elektro zařízení završená příslušnými revizemi a precizním projekčním pasportizováním veškerých prací, oprav či změn. Samozřejmostí je i optimalizace provozních nákladů s cílem dosažení energetických úspor.

Z důvodu vysokého stupně zabezpečení a utajení informací je ENGIE držitelem osvědčení NBÚ na stupeň vyhrazené, vybraní pracovníci i na stupni důvěrné. Stálí technici disponují přístupem i na taková místa, jako je depozitum zlatých rezerv.

Vysoké nároky na kvalitu prováděných prací spolu s přísnými pravidly „režimového pracoviště“ plně korespondují s prestiží bankovní instituce, která je ústřední bankou České republiky a také hlavním orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v ní. Každý rok ENGIE provádí cvičné přepojení napájecích linek sloužících v rámci testu návazností pro nouzová, režimová pracoviště, která jsou lokací mimo hlavní budovu ČNB. Jedná se o simultánní by-pass, který slouží jako kontrola převodu datových linek všech finančních operací v České republice. Cílem této kontroly je ověřit fungování systému a výkonu v případě přírodní katastrofy nebo mimořádné události.

Za dlouholetou úspěšnou a stabilní spolupráci vděčí ENGIE mnohaletým zkušenostem provozního týmu, který s vysokou odpovědností řeší denní problémy či úkoly spojené s elektro profesemi. Při výběru nových zaměstnanců je kladen maximální důraz na splnění přísných profesních, osobních i bezpečnostních kritérií, mezi které patří také nezbytné prověření Národním bezpečnostním úřadem.

Ivan Puchmeltr, obchodně technický manažer FM 

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com