Nová ENGIE z pohledu FM

Praha 25/05/2016

Martin Šmíd vede od začátku letošního roku novou divizi Technických a energetických služeb ve společnosti ENGIE Services a.s. , která od května letošního roku vystupuje pod stejným jménem jako její francouzská „matka“.

Proč rebranding na ENGIE?

ENGIE Services a.s. patří historicky do francouzského koncernu ENGIE (dříve GDF SUEZ) a již v roce 2015 bylo rozhodnuto o změně názvu celé Skupiny na ENGIE. Skupina hledala celosvětově jeden univerzální název, který bude hodně nakloněn zákazníkům, bude veselý, pozitivní a zároveň bude vyjadřovat to, co chceme celosvětově dělat - ENGIE je poskytovatelem komplexních energetických služeb. ENGIE vyjadřuje dynamickou energii v pozitivním slova smyslu. To je tedy první efekt. Druhým je sjednocení Skupiny, po světě jsme měli nespočet společností s různými názvy - GDF prodej plynu, Cofely, Fabricom a spoustu dalších. Nově budeme jedna ENGIE. V České republice došlo k rebrandingu na ENGIE s účinností od 1. května 2016, kdy se dřívější Cofely a.s. změnila na ENGIE Services, a.s..

Co bude změna znamenat pro klienty?

Dlouhodobě byla Skupina především poskytovatelem energií. Po světě vlastníme elektrárny jaderné, uhelné, fotovoltaické, větrné… Děláme v této oblasti mnoho projektů realizačních i investičních. Změna spočívá hlavně v tom, že ENGIE globálně chce být především poskytovatelem komplexních, zejména energetických služeb. Ve světě to neznamená jen facility management, ale poskytování energetických projektů od jejich přípravy, posouzení návratnosti, návrh úsporných opatření a jejich realizaci. Samozřejmě dnes je celosvětovým trendem práce s daty, smart technologie, internet věcí apod. To jsou věci, které globálně v ENGIE fungují a pracujeme na jejich implementaci i v ČR. Loni a předloni jsme celosvětově získali hodně zajímavých akvizic. V Americe i západní Evropě společnost nakoupila firmy, které se novými technologiemi zabývají, investuje se hodně do start-upů. ve Francii má ENGIE vývojové středisko ENGIE Inovation, což je v podstatě líheň mladých talentů, kteří přicházejí s nápady na budoucí byznys.

Struktura vedení společnosti byla zachována?

Nebavíme se jen o změně názvu, k zásadní změně dochází i na úrovni nejvyššího vedení Skupiny. Po dlouhé době končí stávající generální ředitel pan Gérard Mestrallet a podle plánu jej nahrazuje paní Isabelle Kocher. Je to dáma, které jsou nové trendy a nové technologie blízké – a od toho si samozřejmě hodně slibujeme. Nová ENGIE neznamená jen změnu názvu, dochází i ke změně celkové strategie. Budeme se víc orientovat na služby a smart řešení.

Jak si se změnou strategie poradí odborníci?

Dlouhodobě fungují stáže a mezinárodní výjezdy, při kterých se učíme a sdílíme know-how. Shodou okolností dnes naši kolegové odjíždějí do Belgie k  celoevropsky významnému zákazníkovi v oblasti hutí a železáren, protože chceme spolupráci rozvinout i v dalších zemích střední Evropy. Spolupráce funguje ve Skupině dobře, realizujeme zajímavý instalační projekt v Nizozemsku, připravujeme nový projekt ve Španělsku apod. Napříč celou Skupinou jsme spustili pracovní sociální síť, která je rozdělena do různých zájmových skupin, ať už jde o facility, inovace nebo energetické projekty, a kde sdílíme nápady a zkušenosti.

Jaké požadavky aktuálně prosazují domácí klienti?

V oblasti facility services cítíme určitý fenomén zpětného insourcingu činností u průmyslových podniků i v oblasti veřejné správy, což je jeden z trendů, které na nás dopadají spíše negativně. Na druhou stranu je pozitivní, že návrhy projektů na úsporu energií se skutečně realizují, a to i v oblasti veřejných zakázek pro municipality či nemocnice. Jako příklad mohu uvést projekt z oblasti veřejných zakázek, kdy jsme pro zákazníka připravili řešení dálkových odečtů veškerých měřičů energií. Bavíme se o elektroměrech, kalorimetrech, tepelném hospodářství, teple, kdy vše dostáváme ve spolupráci s naším partnerem do jednotného systému. Dnes zákazník přechází na moderní technologie, má v podstatě k dispozici online data o spotřebách. Vzhledem k tomu, že nejde o solitérní objekt, ale o areál čítající několik desítek budov, kde ztráty byly poměrně značné, přináší změna významnou kontrolu nákladů a přehled o skutečné spotřebě energií. Rovněž je menší potřeba kapacit lidí na odečty, v neposlední řadě zákazník získává relevantní data jako podklad pro fakturaci. Relativně jednoduchými zásahy a poměrně jednoduchými organizačními změnami se lze dostat k 20 % úspoře energií.

Jak si představujete budoucnost po dokončení změn?

Nemáme ambici, a to jsem již v minulosti zdůrazňoval, být na trhu největší. Máme spíše ambici dělat smysluplné věci. Dalším, ale velmi důležitým bodem je, aby vítězství bylo na obou stranách. Kdybych si mohl vsadit na budoucnost, jde v ENGIE především o průmyslové zákazníky, kde dokážeme využít synergie. Díky Skupině se k projektům dokážeme dostat dříve než ve fázi služeb a následného servisu. Můžeme být u jejich přípravy, dokážeme celé projekty odřídit. Do ČR stále vstupuje hodně zahraničních investorů a v oblasti průmyslu vidíme opravdu velkou budoucnost.

Dotkne se restrukturalizace i facility činností?

V druhé polovině loňského roku jsme v ČR nastartovali poměrně zásadní projekt „Jednotná COFELY“. Naše společnost v ČR vznikla historicky akviziční činností. Skupina GDF Suez v ČR koupila výrobce rozvaděčů Aris v Jičíně, společnost Spektrum z Vyškova a společnost Fabricom, bývalý PREmont v Praze. Spojením těchto tří společností vznikla v ČR Cofely, dnes ENGIE Services. Cílem projektu Jednotná Cofely je sjednotit systémy a procesy, vybudovat poměrně silnou firemní kulturu, ale zároveň využít i veškerých synergií, které máme. Já vedu divizi Technické a energetické služby, kde vedle klasických FM služeb nově zodpovídám i za servis slaboproudých technologií a zároveň máme nové oddělení, zatím ještě malé, ale velmi perspektivní, energetických služeb. Propojení technických, energetických a facility služeb nám umožňuje spolupracovat se zákazníkem od počáteční fáze projektu, v době jeho realizace i ve fázi podpory a servisu. Můžeme společně vyhodnocovat a optimalizovat technická řešení a dosahovat tak efektivního využívání technologií a tím úspor energie v budovách a průmyslových objektech našich zákazníků.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com