Nabíjecí stanice Lhotecká ve zkušebním provozu.

Praha 09/11/2020

Strategie skupiny ENGIE je založena na podpoře snižování uhlíkové stopy. Automobily spalující fosilní paliva jsou jedním z největších znečišťovatelů zejméma v městských aglomeracích. Jsme hrdí na to, že vybudováním nabíjecí stanice můžeme přispět k lepší dostupnosti nabíjení elektromobilů a tím ke snižování uhlíkové stopy. 

Nabíjecí stanice byla vybudována za podpory operačního programu Ministerstva dopravy spolufinancovanému Evropskou Unií. 

Stanice je připravena pro současné nabíjení dvou vozidel. Každé je možné nabíjet střídavým proudem o výkonu 22kW. Zákazník přitom může jednoduše využít instalovaný platební terminál pro jednorázovou platbu. 

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com