Informace pro obchodní partnery.

Praha 30/06/2020

Vážení obchodní partneři,

v některých zemích Evropy, kde působí skupina ENGIE, obdrželi naši partneři podvodné e-maily, jejichž cílem bylo získat citlivé obchodní informace, nebo dodat zboží na základě falešné nákupní objednávky. E-mailová adresa, ze které byly tyto podvodné e-maily odeslány je: achats@engie-france.com a jako osoba jednající za ENGIE je uváděn M. Louis Gaudemet, ze společnosti CPO ENGIE. Jako místo dodání zboží byla ve falešné objednávce uvedena adresa: Fairlight Farm, Billericay, Anglie.

Nebyl zaznamenán žádný případ týkající se České republiky, ale nemůžeme vyloučit, že se tak v budoucnu nestane. Proto vás v této souvislosti informujeme, že všechny e-mailové adresy společnosti ENGIE v České republice, které s Vaší organizací mohou spolupracovat a komunikovat, mají doménovou příponu ve tvaru "@engie.com". V případě, že Vás osloví osoba jednající jménem ENGIE (ať už z České republiky, nebo ze zahraničí), kterou neznáte a dosud jste s ní nespolupracovali, prověřte si její totožnost se zaměstnancem ENGIE, kterého znáte, nebo na sekretariátu naší společnosti na tel. čísle +420 267 054 902.

Prosíme Vás, abyste tuto informaci komunikovali dále kolegům v rámci Vaší organizace, kteří mohou v rámci obchodní spolupráce komunikovat s ENGIE, a abyste v případě jakýchkoliv pochybností nebo podezření okamžitě obrátili na Vaši kontaktní osobu ENGIE.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com