Hodnocení projektu systematického rozvoje podnikového vzdělávání

Praha 17/02/2015

 

Tisková zpráva o průběhu realizace projektu - Systematický rozvoj podnikového vzdělávání zaměstnanců společnosti COFELY a.s., CZ.1.04/1.1.02/94.00513

Tato zpráva navazuje na předchozí zprávu o průběhu realizace projektu, která byla zpracována ke dni 10.6.2014.

Dvouletý projekt, který se soustředí na zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti COFELY a.s., se pozvolna ubírá do svého závěru. V současné době se projektový management věnuje celkovému vyhodnocení efektivity a přínosu jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu včetně závěrečné evaluace projektu. Konkrétně se jedná o vzdělávání zaměstnanců v klíčových dovednostech v oblasti IT, v oblasti soft skills, v oblasti jazykové gramotnosti (výuka AJ) a v oblasti specifického odborného vzdělávání, které je odvislé od zastávané pracovní pozice (vzdělávání v oblasti HR, v oblasti obchodních a prodejních dovedností, vzdělávání v rozvoji účetní a ekonomické kvalifikace, odborné vzdělávání ve vnitropodnikové SW aplikaci SAP) a doprovodné vzdělávání vedoucí k implementaci systémových genderových opatření napříč firemními procesy.

Míra efektivity realizovaného vzdělávání je v přímé vazbě na konkurenceschopnost samotné společnosti. Vedení společnosti si je plně vědomo faktu, že konkurenceschopnost na národních a mezinárodních trzích je z většinového procenta tvořena potenciálem kvalifikovaných lidských zdrojů a proto se snaží trvale vytvářet podmínky pro své zaměstnance, které zakládají kontinuální příležitost rozvíjet jejich znalosti a schopnosti ve vztahu k jejich práci a uplatnitelnosti na pracovním trhu.

Projekt tak volně navázal na projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců společnosti FABRICOM CZ a.s. pro zvýšení jejich adaptability formou systematického rozvoje klíčových kompetencí, CZ.1.04/1.1.02/35.01396“, který byl realizován společností v letech 2010 - 2012 rovněž z programu OP LZZ, kdy základní jeho prioritou bylo nastartování cyklu kontinuálního rozvoje lidských zdrojů ve společnosti.

Dílčí dosažené výstupy projektu:

  1. Zvýšení jazykové vybavenosti zaměstnanců
  2. Zvýšení kompetence osobnostního rozvoje zaměstnanců v důsledku získání vzdělání v oblasti soft-skills
  3. Podpoření modernizace a rozvoje inter. systému v řízení LZ
  4. Zvýšení dostupnosti vzdělávání ve společnosti COFELY a.s.
  5. Zvýšení kompetence osobnostního rozvoje zaměstnanců v důsledku získání vzdělání v oblasti HR a pracovního práva
  6. Zvýšení kompetence osobnostního rozvoje zaměstnanců v důsledku získání vzdělání v oblasti finanční gramotnosti – ekonomika, finanční controlling.
  7. Zvýšení kompetence osobnostního rozvoje zaměstnanců v důsledku získání vzdělání v oblasti IT.

Již v tuto chvíli je zřejmé, že projektový záměr byl naplněn a počet stanovených monitorovacích indikátorů dodržen, tj. projekt naplnil stanovené očekávání a byl realizován úspěšně.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com