Energetický audit - kulatý stůl

Praha 15/09/2015

Již od 5. 12. 2015 musí velcí zaměstnavatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit, a to opakovaně každé 4 roky.
Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikací Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO 14001.

Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Bureau Veritas a Cofely Vás tímto zve ve středu 7.10. ke kulatému stolu, jehož debata bude pojednávat o energetických auditech. Využijte tuto příležitost, abyste o této problematice načerpali co nejvíce informací.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com