Dodávka a elektroinstalace pro ÚČOV v Praze

Praha 13/07/2017

ENGIE Česká republika bude spolupracovat s konsorciem DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK (DWT) na dodávkách a instalaci části VN a NN elektro pro novou čistírnu odpadních vod v Praze (ÚČOV).

Smlouvy pokrývají veškeré dodávky elektro a související montážní práce včetně např. nastavení ochran rozvaděčů VN, speciálního požárního oddělení kabelů nebo úplného řídicího systému rozvoden na bázi Siemens-SICAM (návrh, dodávka HW, návrh a dodávka SW, uvedení do provozu). Řídicí systém umožňuje nepřetržitý provoz i v případě poruchy některé z napájecích částí.

Současná čistírna odpadních vod hlavního města Prahy nesplňuje budoucí požadavky národní a evropské legislativy a potřebuje modernizovat. Tato modernizace je naplánována ve dvou krocích. Prvním je výstavba nové ČOV, která významně přispěje ke zlepšení kvality zpracovávané odpadní vody vypouštěné do Vltavy. Druhým krokem bude modernizace stávající ČOV.

Moderní architektonický a urbanistický design komplexu a jeho jednotlivých technologických celků přispějí ke zlepšení celkového prostředí v Praze a ENGIE Česká republika je hrdá, že se na tomto projektu podílí. Je to také skvělý příklad úzké spolupráce mezi ENGIE a SUEZ v České republice.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com