Certifikát záruky původu zelené elektřiny OTE

Praha 06/02/2020

OTE - Operátor trhu s energiemi mimo jiné nabízí vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Záruky slouží k prokázání původu zelené elektřiny, kterou spotřebovává koncový zákazník. Co si máme představit pod pojmem „zelená elektřina“? Je to energie, která vychází z přírodních sil, tedy nejčastěji ze slunce, vody nebo větru. Oproti zdrojům jako např. uhlí a ropa jsou šetrné k životnímu prostředí, produkují téměř nulové emise skleníkových plynů. Společnost ENGIE si v rámci korporátní strategie dala společenský závazek, že se bude na snižování emisí aktivně podílet. Protože ENGIE REN je provozovatelem fotovoltaické elektrárny v lokalitě Drásov u Příbrami, využili jsme této příležitosti a zažádali o certifikát.

Na základě tohoto certifikátu umožňujeme našim partnerům prokazatelně nakupovat energii z obnovitelného zdroje a dokázat tak, že nám není lhostejné naše životní prostředí.

 

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com