ENGIE POST zima 2014

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dámy a pánové,

v letošním roce slaví společnost Cofely a.s. dva roky od svého vzniku - tedy od okamžiku, kdy jsme začali psát nejnovější kapitolu novodobých dějin podniku, který prostřednictvím svých předchůdců existuje na trhu již od roku 2000. Ano, naše kořeny se dotýkají společností ARiS z Jičína, pražského PREmontu a vyškovské společnosti Spectrum . Tyto subjekty podnikající v elektroinstalačním a později i  průmyslově-automatizačním segmentu české elektroenergetiky se přes akvizici belgickým Fabricomem nakonec v roce 2012 staly pod obchodním názvem Cofely součástí největšího energetické skupiny světa GDF SUEZ, respektive její čelní divize “Energetické služby”. Naše firma prošla celosvětově i na českém trhu dlouhým vývojem, v jehož průběhu se ale vždy soustředila na dvě základní priority: poskytování řešení šetrných k životnímu prostředí a jejich prostřednictvím vytváření co nejvyšší hodnoty pro své klienty. Tato filozofie je nevyhnutelně založena na potřebě kvalitní komunikace mezi Cofely a jeho  zákazníky i subdodavateli. V tomto kontextu jsem rád, že se vám, našim zákazníkům, obchodním partnerům a všem, kterým záleží na úspěšném rozvoji naší společnosti, dostává v těchto dnech do rukou historicky první číslo zpravodaje Cofely POST.  Myšlenka založit tento občasník byla motivována snahou vedení Cofely přiblížit společnost našim zákazníkům a partnerům, informovat je touto novou formou o významných projektech a celkovém dění ve společnosti a stejně tak i o našich budoucích záměrech.  Pevně věřím, že tento náš nejnovější počin na poli marketingu uvítáte a že se pro vás zpravodaj stane kvalitním zdrojem informací o Cofely jak v České republice, tak i ve světě.

Pro první číslo časopisu jsme vybrali hned několik zajímavých témat. Prvním jsou zajímavé projekty, které realizují naše jednotlivé divize. Budeme vás informovat o unikátním projektu divize Infrastruktura rekonstrukce kabelové sítě pro PRE v historickém jádru Prahy, divize Průmysl bude reprezentována projektem ekologizace elektrárny Třebovice u Ostravy. Řeč přijde i na to, jak Cofely pečuje o společnost zabývající se řešeními v oblasti velkých počítačů a návazných aplikací. Dalším klíčovým tématem je pro nás i podpora charitativní činnosti, konkrétně nadace SOS dětské vesničky. Cofely ve světě bude tentokrát zastoupeno článkem o našich sousedech v Německu, jejichž organizace patří k těm největším v Evropě. Pokud se budete chtít dozvědět, co vše se musí udělat, abyste získali titul nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb, pak právě naši němečtí kolegové k tomu aktuálně mají hodně co říci.

Na závěr mi pak dovolte popřát novému zpravodaji Cofely POST hodně pravidelných a spokojených čtenářů a vám všem klidné vánoční svátky plné pohody a hodně zdraví a elánu do nového roku 2015. Nechť je pro nás všechny šťastný a úspěšný!

Aleš Damm
Generální ředitel a předseda představenstva

 

Staré město - nové kabely

Naše společnost byla vybrána firmou PREdistribuce  a.s. jako dodavatel projekčních, inženýrských a montážních prací týkajících se velmi náročné obnovy kabelů VN a kabelů a skříní NN na Starém Městě - Josefově v Praze. Čtěte více >>

Elektrárna Třebovice - pro kvalitnější život

Snížení emisí  v elektrárně Třebovice je dalším krokem společnosti Dalkia Česká republika v rámci ekologických projektů pro zlepšení životního prostředí. ENGIE ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby – firmou NOEN a.s. dodá úplnou technologii snižující emise. Čtěte více >>

Facility Management pro mainframes

 

V rámci mezinárodního kontraktu jsme získali příležitost zajišťovat integrovaný facility management pro světovou špičku v informačních technologiích – firmu CA Technologies. Čtěte více >>

Benefiční večer pro SOS dětské vesničky

ENGIE podpořila projekt SOS dětských vesniček, zároveň cítíme silnou sounáležitost k hodnotám občanského sdružení. Čtěte více >>

Cofely Německo – nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb

Cofely Německo získala letos v říjnu Evropskou cenu energetických služeb (EESA) za kategorii "Nejlepší poskytovatel energetických služeb." Čtěte více >>