Unikátní řízený vrt pod Vltavou: protažení kabelových chrániček

Protažení kabelových chrániček pod Vltavou

ENGIE provedla jako první firma řízený vrt pod Vltavou na území Prahy. Bylo provedeno protažení čtyř kabelových chrániček HDPE 3x DN 250mm a 1x DN 160mm pod korytem řeky Vltavy v Praze 7 – Troja v celkové délce 186m. Chráničkami jsou protaženy napájecí kabely VN a optokabel pro budoucí novou ÚČOV pro Prahu (Ústřední Čistírna Odpadních Vod).  Zatahovaná délka potrubí byla 186m.

Technologie: vrt byl proveden technologií řízeného horizontálního vrtání

Zákazník: PREdistribuce, a.s.

Realizace: 06/2012

Aktuality

1/7/2019
Innovation Roadshow 2019. Více >

4/6/2019
Výtvarná soutěž – předání odměn Více >

22/5/2019
Jarní číslo newsletteru ENGIE Post Více >

Přímý kontakt

Tel.: +420 267 054 909
obchod@engie.com