Průzkum pracovního trhu

Praha 07/11/2017

Společnost ENGIE se na podzim zúčastnila několika pracovních veletrhů. Kromě prezentace podniku a volných pracovních pozic se kolegové z oddělení Lidských zdrojů rozhodli uskutečnit malý průzkum pracovního trhu pro získání přehledu o očekávání uchazečů o zaměstnání.

Průzkum jsme orientovali zejména na studenty (95% respondentů), jejichž studium je zaměřené na strojírenství, technologie a materiály (36% respondentů), energetiku (5% respondentů) ale i ekonomiku, gastronomii či zdravotnictví. Největší procento respondentů tvořili studenti maturitních programů studia (73%), dále následovali studenti s výučním listem (23%) a studenti bakalářského studia (4%).

Výsledky našeho krátkého průzkumu vám přinášíme v následovném grafickém zpracování:

Které faktory jsou pro Vás rozhodující při výběru práce?

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com