ENGIE posiluje aktivity na poli obnovitelných zdrojů.

Praha 11/09/2018

Společnost ENGIE spouští v oblasti Nové Akvitánie další fotovoltaickou elektrárnu, tentokrát o výkonu 73,2 MW. Elektrárna je umístěna poblíž obce Salaunes v oblasti Gironde. Roční produkce této fotovoltaické elektrárny je přibližně 93 GWh, což odpovídá roční spotřebě města s 65 tisíci obyvateli. Rozlohou pokrývá oblast přibližně 130 ha, s celkovou investicí 67 mil. EUR. V této oblasti ENGIE disponuje více než 330 MW energie z obnovitelných zdrojů a dalších 150 MW je ve výstavbě. V souladu s dlouhodobou strategií skupiny ENGIE byla provedena rekultivace přilehlých oblastí včetně zalesnění. Provoz elektrárny dbá na co nejmenší dopady na životní prostředí a zachovává program biologické diverzity např. formou chráněných stanovišť a pozdního kosení.

Salaunes

Přímý kontakt

Miroslav Koláček
Business Development Manager

Tel: +420 725 929 376
miroslav.kolacek@engie.com